Nasza współpraca z uczelniami

Współpraca z Filią UŚ w Cieszynie

Nasi tegoroczni maturzyści już jako absolwenci oczekują obecnie na wyniki majowych egzaminów, żeby móc aplikować na wybrane kierunki studiów. Aby każdy znalazł wcześniej odpowiednią uczelnię i wydział - nasza szkoła organizuje wyjazdy do miast akademickich na zajęcia i wykłady na tamtejszych uczelniach. Skorzystały z tego wczesną wiosną klasy 3GA i 3GB, które wraz ze swymi wychowawcami - panią Julią Sosną-Iglikowską i panem Krystianem Kwietniem, oraz polonistką panią Lidią Różacką - odwiedziły Instytut Pedagogiki na Wydziale Sztuki i Nauki o Edukacji w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieści się on w potężnym i pięknym zabytkowym budynku znajdującym się w parkowym...

Wydział Mechaniczny, Technologiczny PŚ

Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej zostało zawarte w dniu 11 stycznia 2015 roku z Wydziałem Mechanicznym, Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współpraca dotyczy patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami szkoły w zakresie dydaktycznym, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów.

Politechnika Śląska

Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy została zawarta w dniu 12 stycznia 2015 r z Instytutem Eletroenergetyki i Sterowania Układów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współpraca dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania innowacyjnych projektów dydaktycznych i badawczych.

PWSZ w Raciborzu

W dniu 8 maja 2012 roku zawarto porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, które dotyczy opieki naukowej nad najzdolniejszymi uczniami szkoły.

Akademia WSB

Porozumienie o współpracy – patronat zawarte zostało w dniu 25 października 2016 roku z ówczesną Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dziś pod nazwą Akademia WSB. Współpraca dotyczy propagowania wśród młodzieży nauk technicznych i ekonomicznych.

Politechnika Częstochowska

Porozumienie o współpracy w ramach programu „szkół partnerskich” podpisano w dniu 16 listopada 2018 roku z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Współpraca dotyczy propagowania wśród młodzieży nauk technicznych.

Wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W czerwcu dotarły do nas wyniki finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w których po raz kolejny odnieśliśmy wielki sukces. Laureaci i finaliści odbierali nagrody i dyplomy w Warszawie pod opieką p. Lidii Gajdzik i p. Barbary Halskiej Laureatami II miejsca  w kategorii U – usprawnienie-softwarowo-techniczne, zostali: Maciej Łuczka (3 GIN), Bartosz Stanek (3GIN) Promotorzy: Barbara Halska, Lidia Gajdzik, Sławomir Kozok Finalistami w kategorii U -  usprawnienie softwarowo-techniczne, zostali: Autorzy: Wojciech Caldzudis, Radosław Kiełkowski Promotorzy: Marcin Lasak, Artur Hausman Finalistami w kategorii E -  pomysł ekologiczny, zostali: Adam Ciszewski, Mateusz Kozłowski Promotor: Krzysztof Smyczek, Marzena Przygodzka Laureaci i finaliści Olimpiady oprócz zaszczytnych tytułów, są także zwolnieni z części pisemnej

2 złote medale na targach innowacji w Rumunii

Uczniowie naszej szkoły zdobyli dwa złote medale na odbywających się 26-28 międzynarodowych targach wynalazków i wynalazczości w Rumuni -  EUROINVENT ONLINE - EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION. Nagrody uzyskali za prace:   „14-Hydride [H-14]” Autorzy: Adam Ciszewski, Mateusz Kozłowski Promotor: Krzysztof Smyczek, Marzena Przygodzka   oraz   TCS – Technical Classes Simulator Autorzy: Paweł Orlik, Sebastian Kura Promotorzy: Marcin Lasak, Artur Hasman, Krzysztof Smyczek   „14-Hydride [H-14]”, Projekt zakłada możliwość, aby powstawały lokomotywy oraz zespoły trakcyjne napędzane w sposób hybrydowy w którym podstawowym napędem był silnik elektryczny, a pojazd został wyposażony w  reaktor, który z energii wytworzonej podczas hamowania przetwarzał tą energię w metanol a następnie magazynował. W momencie zjazdu na

28. Giełda Top Wynalazków nagrodzonych w 2021.

12 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się Giełda Top Wynalazków nagrodzonych w 2021 roku na arenie międzynarodowej. Jest to wydarzenie, które towarzyszy Międzynarodowym Targom Wynalazków i Innowacji INTARG. Wśród osób nagrodzonych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, uczniowie klasy 3 Pin: Sebastian Kura i Paweł Orlik. Zostali oni uhonorowani dyplomem od Ministra Edukacji i Nauki za to, że zostali laureatami konkursu Młody Wynalazca oraz za liczne medale i nagrody na międzynarodowych targach innowacji i wynalazczości za projekt TCS - Technical Classes Simulator. Jest to system, który za pośrednictwem

Ogólnopolski Konkurs JA English ACE

25 marca 2022 obyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English ACE. Wzięło w niej udział ponad 5,5 tysięcy uczestników, wśród których wyłoniono 73 laureatów. W kategorii klas 3 i 4 szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 943 uczniów. Adam Sułkowski, uczeń klasy 4am i tegoroczny maturzysta zajął 2 miejsce w województwie oraz 3. w klasyfikacji ogolnopolskiej zdobywając nagrodę rzeczową o wartości 500 zł. Serdecznie gratulujemy sukcesu wieńczącego wieloletnią aktywność językową Adama. Ze świetnymi wynikami uplasowali się również: Jowita Olszewska, 3Gam Krzysztof Ptaszyński, 3Pin Szymon Łastówka, 2Pin Szczegółowe wyniki, punktacja oraz klasyfikacja ogólna, dostępne do wglądu w gabinecie 122. Dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom! Wręczenie dyplomów dla wszytskich uczestników konkursu odbędzie się

Olimpijski sen na jawie!

Dokładnie dwa tygodnie po zawodach finałowych XXIV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, rozegranych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ogłoszono ich wyniki. Wyniki, na które, nie bez podstaw, oczekiwaliśmy z dużym optymizmem i nadzieją. No i stało się! Jakub Halfar oraz Mateusz Szulik, uczniowie klasy 3Gam w zawodzie technik mechatronik, zostali laureatami Olimpiady, zajmując odpowiednio III i IV miejsce. To już 5 i 6 tytuł laureata olimpiady przedmiotowej jaki uczniowie tej specjalności Technikum nr 4 uzyskali w tym roku szkolnym! Sytuacja absolutnie bezprecedensowa. Obu należą się gratulacje i słowa wielkiego uznania za ogrom pracy i wybitne

Młody Lider Innowacji 2022 (II etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości)

11 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego odbył się wojewódzki finał II etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wśród uczniów Sobieskiego, którzy startowali w każdej z 4-ech kategorii (usprawnienie-softawarowo-techniczne, pomysł techniczny, pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny), byli także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Rybnika, Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju. Projekty były oceniane przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz przedstawicieli przemysłu pod przewodnictwem Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej dr inż.

Nasi absolwenci

Pokaż wszystko

Okiem Psychologa

Rozmiar czcionki
Kontrast